Wzmocnienia węzła okapowego

Konstrukcja węzła okapowego najczęściej ulega korozji w wyniku przeciekania wody spowodowanego niewłaściwym umocowaniem rynny lub wskutek uszkodzenia pokrycia dachowego. Bariery drogowe. Nadwątloną krokiew w części okapowej można wzmocnić przez obicie jej z dwóch stron deskami o grubości 24^-32 mm (rys. 7).

Bariery drogowe
http://www.pro-city.pl
Oferujemy elementy małej architektury dla klientów na terenie całego kraju.
Nasza oferta to głównie produkty francuskiej marki PROCITY.

Jeżeli zniszczenie jest dość duże, konieczne będzie odcięcie i wymiana końcówki zniszczonej krokwi. Nowy element winien mieć taki sam przekrój co krokiew, a drewno, z którego jest on wykonany, powinno być wysuszone. Łączenia elementu nowego z istniejącym dokonuje się na zakładkę i wzmacnia dwiema śrubami M-12 (rys. 8). Przed usunięciem nadwątlonej części krokwi należy podeprzeć ją krawędziakiem (rys. 9), który usuniemy dopiero po zamocowaniu nowego elementu. Sposobów wzmocnienia węzła okapowego może być więcej, np. obustronne obicie okapu deskami o grubości 22 mm (rys. 10 i 11). Wzmocnienie ołacenia czy odeskowania polega na przybiciu od dołu między krok.

Podobne